consultoria

Els nostres serveis de consultoria per inversors i propietaris, ens converteixen en el seu partner tècnic pel desenvolupament, gestió, optimizació i transacció d’edificis, amb la capacitat de donar resposta a les necessitats de carteres d’actius de qualsevol mida.

auditoria

Avaluem els edificis de manera objectiva i en tots els aspectes: situació legal, urbanística, estat de conservació, vida útil, compliment de normativa, comportament energètic i sostenibilitat.

Due Diligence Tècnica

Auditoria energètica

Petjada de Carboni

Assessorem els propietaris d’edificis des d’una visió global, sòlida i rigorosa, perquè prenguin les decisions que aporten més valor als seus actius, en els seus processos de planificació i definició estratègica.

Anàlisi de viabilitat

Estudi de mercat

Pla de manteniment

estratègia

estratègia

Assessorem els propietaris d’edificis des d’una visió global, sòlida i rigorosa, perquè prenguin les decisions que aporten més valor als seus actius, en els seus processos de planificació i definició estratègica.

Anàlisi de viabilitat

Estudi de mercat

Pla de manteniment

management

Ajudem a materialitzar aquelles actuacions que els edificis necessiten en els terminis, costos i qualitat acordats. Ens fem càrrec de la gestió tècnica de l’edifici a totes les fases de la seva vida útil, inclosa durant l’operació de l’edifici acabat.

Project management

Construction management

Facility management