enginyeria

Els nostres serveis d’enginyeria es centren en l’edificació, i ho fan des d’un punt de vista integrat que entén les instal·lacions d’un edifici com quelcom que no pot ser independent del seu disseny arquitectònic.

instal·lacions (MEP)

Dissenyem les instal·lacions dels edificis pensant en el confort de l’usuari i la seva seguretat, apostant per sistemes d’alta eficiència energètica que comportin una disminució de costos tant d’execució com d’operació dels edificis.

Elèctriques

Tèrmiques

Fontaneria

Protecció contra el foc

Telecomunicacions

Fomentem l’ús de fonts d’energia renovable, projectant instal·lacions solars als edificis com a pilar fonamental en l’estratègia de descarbonització, tant fotovoltaiques com termosolars.

Solar fotovoltaica

Solar tèrmica

energia renovable

energia renovable

Fomentem l’ús de fonts d’energia renovable, projectant instal·lacions solars als edificis com a pilar fonamental en l’estratègia de descarbonització, tant fotovoltaiques com termosolars.

Solar fotovoltaica

Solar tèrmica

activitats

Assegurem que els establiments compleixin les condicions tècniques necessàries i la normativa vigent, perquè es pugui dur a terme l’activitat prevista amb totes les garanties.

Obertura d'activitats

Legalització