Serveis

Integrem serveis d’arquitectura, enginyeria i consultoria per afrontar de manera global el repte de la transició cap a una societat descarbonitzada, on l’edificació és un actor determinant.

A la Unió Europea, els edificis són responsables del 40% del consum d’energia i, a més, del 36% de les emissions de CO2. El parc edificat està preocupantment envellit, amb aproximadament un 35% d’edificis amb més de 50 anys. Es calcula que el 75% dels edificis existents són ineficients energèticament. Sense anar més lluny, l’edificació provoca més gasos d’efecte d’hivernacle que el sector del transport.

Per tot això, és imprescindible un canvi radical en els processos de disseny, construcció i funcionament dels edificis, i a Nexotècnia estem compromesos a formar part d’aquesta transformació responsable.

Arquitectura

Serveis de nova edificació, rehabilitació i urbanisme enfocats a la creació d’edificis sostenibles.

Enginyeria

Serveis de disseny d’instal·lacions a edificis, energies renovables i activitats, entenent a l’enginyeria com una cosa que no pot ser independent del disseny.

Enginyeria

Serveis de disseny d’instal·lacions a edificis, energies renovables i activitats, entenent a l’enginyeria com una cosa que no pot ser independent del disseny.

Consultoria

Serveis d’auditoria, estratègia i management que ens converteixen en un partner tècnic per a inversors i propietaris.