La rehabilitació de l’edifici històric al Carrer Llovera de Reus avança amb èxit

6 juny, 2024 | Actualitat

A Nexotecnia, ens enorgulleix compartir els avanços d’un projecte de rehabilitació integral que està transformant un edifici històric en el cor de Reus. Situat en l’emblemàtic carrer Llovera, aquesta obra no sols busca retornar-li la vida a una estructura deteriorada, sinó també unir dues finques registrals en una sola i revitalitzar el seu entorn.

Un nou començament per a un edifici en mal estat

L’edifici en qüestió es trobava en un estat crític, amb l’estructura interior totalment apuntalada a causa de la seva fragilitat. Malgrat això, el local comercial en la planta baixa continuava operant, la qual cosa subratllava la urgència i complexitat de la intervenció. Per a garantir l’estabilitat de l’edifici, va ser necessari micropilotar la fonamentació, una tasca que va requerir precisió i experiència.

D’estructura deteriorada a modern edifici plurifamiliar

El projecte de rehabilitació transformarà l’edifici en una estructura plurifamiliar que inclourà un local comercial en les plantes baixa i primera, i tres habitatges en les plantes superiors. Aquest enfocament no sols maximitza l’ús de l’espai, sinó que també ofereix noves oportunitats residencials i comercials en una ubicació privilegiada.

Respectant i revitalitzant el patrimoni arquitectònic

Un dels aspectes més destacats d’aquesta rehabilitació és el treball en la façana, catalogada com a patrimoni degut a la reforma realitzada en 1906 per l’arquitecte Francesc Batlle i Amprès. La intervenció en la façana no es limita a la seva neteja i la reconstrucció d’elements ornamentals; també inclou la recuperació de textures i colors originals, i l’eliminació d’elements inapropiats afegits en dècades recents.

Una fita en el camí de la rehabilitació

Estem entusiasmats d’haver aconseguit l’equador d’aquesta obra, que no sols millora l’estructura física de l’edifici, sinó que també preserva i honra el seu valor històric. Seguim compromesos amb l’excel·lència en cada pas d’aquest procés, assegurant-nos que cada detall reflecteixi tant la innovació moderna com el respecte per la història arquitectònica de Reus.

A Nexotecnia, creiem en la importància de projectes que combinin la rehabilitació estructural amb la preservació del patrimoni. Aquest projecte al carrer Llovera és un exemple perfecte de la nostra missió i visió en acció. Continuarem treballant amb dedicació per a completar aquesta rehabilitació i oferir un espai renovat que serveixi tant a la comunitat com als seus nous residents i comerciants.

Últimas noticias